Iaorana !

Posted on by . Filed under Uncategorized.

Iaorana i teie vahi no te huriraa WordPress i roto i te reo tahiti !

Teie te hamataraa, e mea rahi te ‘e’a toe, mai te mea ae, e tuhaa matamua teie…